• European Union Funding for Dolby Poland

 • EU Funding For Dolby Poland English  

  SUPPORT FOR INVESTMENT OF CONSIDERABLE IMPORTANCE TO THE ECONOMY

  SUPPORT FOR INVESTMENT IN THE MODERN SERVICES SECTOR

  Creation of the Research and Development Centre
  for developing Dolby sound systems  

  Beneficiary Name: Dolby Poland Sp. z o.o.
  Project Value: 24 941 769.86 PLN
  European Union Contribution: 5 719 103.36 PLN
  Implementation Period: January 20, 2012 - June 30, 2015

  PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION UNDER THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

  Dolby Poland Sp. z o.o. has been awarded European Union (EU) support for the "Creation of the Research and Development Centre for developing Dolby sound systems" project. The support is granted within the Measure 4.5.2 of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

  Allocation of EU funds is a sign of recognition for innovative Dolby® strategy. It is also a call for us to continue developing cutting-edge solutions for the benefit of our customers and continuing corporate development.

  EU Funding For Dolby Poland Polish  

  WSPARCIE INWESTYCJI O DUŻYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

  WSPARCIE INWESTYCJI W SEKTORZE USŁUG NOWOCZESNYCH

  „Utworzenie centrum badawczo rozwojowego dla
  rozwoju systemów dźwiękowych Dolby
  "

  Nazwa Beneficjenta: Dolby Poland Sp. z o.o.
  Wartość projektu: 24 941 769.86 PLN
  Udział Unii Europejskiej: 5 719 103.36 PLN
  Okres realizacji: 20.01.2012 - 30.06.2015

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  

  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

  Dofinansowanie Unii Europejskiej

  Dolby Poland Sp. z o.o. została wyróżniona wsparciem UE uzyskanym w związku z realizacją projektu „Utworzenie centrum badawczo rozwojowego dla rozwoju systemów dźwiękowych Dolby." Wsparcie zostało udzielone w ramach działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Przyznanie funduszy UE jest wyrażeniem uznania dla naszej innowacyjnej strategii działania. To również wezwanie nas do dalszego rozwoju najnowocześniejszych technologii z myślą o naszych klientach i stałym wzroście firmy.

  EU
  European Commission
  Innovative Economy
  Ministry of Regional Development
  European Regional Development Fund
  European Funds Portal