European Union funding for Dolby Poland

{{ videoLinkButton.text }} {{ videoLinkButton.text }}

Support for Investment of Considerable Importance to the Economy

Support for Investment in the Modern Services Sector

Creation of the Research and Development Centre
for developing Dolby sound systems  

Beneficiary Name: Dolby Poland Sp. z o.o.
Project Value: 24 941 769.86 PLN
European Union Contribution: 5 719 103.36 PLN
Implementation Period: January 20, 2012 — June 30, 2015

Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund

Dolby Poland Sp. z o.o. has been awarded European Union (EU) support for the "Creation of the Research and Development Centre for developing Dolby sound systems" project. The support is granted within the Measure 4.5.2 of the Operational Programme Innovative Economy 2007—2013 co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

The allocation of EU funds is a sign of recognition for an innovative Dolby® strategy. It is also a call for us to continue developing cutting-edge solutions for the benefit of our customers and continuing corporate development.

Wsparcie Inwestycji O Duźym Znaczenui Dla Gospodarki Wsparcie Inwestycji W Sektorze Usług Nowoczesnych

„Utworzenie centrum badawczo rozwojowego dla
rozwoju systemów dźwiękowych Dolby
"

Nazwa Beneficjenta: Dolby Poland Sp. z o.o.
Wartość projektu: 24 941 769.86 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 719 103.36 PLN
Okres realizacji: 20.01.2012 - 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

Dofinansowanie Unii Europejskiej

Dolby Poland Sp. z o.o. została wyróżniona wsparciem UE uzyskanym w związku z realizacją projektu „Utworzenie centrum badawczo rozwojowego dla rozwoju systemów dźwiękowych Dolby." Wsparcie zostało udzielone w ramach działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przyznanie funduszy UE jest wyrażeniem uznania dla naszej innowacyjnej strategii działania. To również wezwanie nas do dalszego rozwoju najnowocześniejszych technologii z myślą o naszych klientach i stałym wzroście firmy.

EU
European Commission
Ministry of Regional Development
European Regional Development Fund
European Funds Portal